Cennik

Tłumaczenia pisemne przysięgłe, uwierzytelnione, opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego
Podstawą obliczenia jednej strony jest 1125 znaków ze spacjami.

Z języka niemieckiego - 44 zł
Na język niemiecki - 57 zł

Tłumaczenia zwykłe pisemne:

Podstawą obliczenia jednej strony jest 1800 znaków ze spacjami.

Z języka niemieckiego, angielskiego na język polski - 50 zł
Z języka polskiego na język niemiecki, angielski - 50 zł

Tłumaczenia ustne:

Podstawą obliczenia jest godzina.
Jedna godzina - 150 zł

Tłumaczenia specjalistyczne np. medyczne, prawnicze, techniczne wyceniane są indywidualnie

Do podanych cen nie jest doliczany VAT.

Zakres tłumaczeń pisemnych:

1. Prawo-ustawy, rozporządzenia, wyroki, postanowienia, akty notarialne, umowy, opinie prawne
2. Technika-atesty, specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi
3. Medycyna-wypisy ze szpitala, opinie lekarskie
3. Dokumenty samochodowe, akty USC, świadectwa szkolne , dyplomy, zaświadczenia urzędowe
4. Strony internetowe, foldery turystyczne, korespondencja prywatna i handlowa
5. Tłumaczenia literackie

Zakres tłumaczeń ustnych.

1. Czynności u notariusza
2. Egzamin na prawo jazy
3. Czynności w USC
4. Rozmowy między pracownikiem a pracodawcą
5. Spotkania biznesowe